Megalítica
Megalítica
Inici
Facebook: Megalítica
recerca per nom
recerca per nom
Amplia imatge
Menhir d'en Llach
Menhir d'en Llach Menhir d'en Llach Menhir d'en Llach Menhir d'en Llach
Menhir

Orientació: 145° SE - 325°NW.

Altitud 479 m

Coordenades:

UTM ED50

X: 494.696  Y: 4.623.257

UTM ETRS89

X: 494.602  Y: 4.623.052

Geogràfiques decimals

Longitud est: 2,935065

Latitud nord: 41,75928

Geogràfiques GMS

Longitud est: 2° 56' 6,2340''

Latitud nord: 41° 45' 33,4080''

Menhir d'en Llach

Ubicació: Llagostera (Gironès)

Paratge: Puig de Cadiretes

Tipologia: Fal·liforme.

Datació: Neolític Mitjà/Calcolític. 3.500-1.800 a.C.

Descripció:
Menhir de 2,20 m d'alçada exterior, 0,74 m d'amplada, i 0,76 m de gruix.

Identificació:
Identificat i publicat l'any 1981 per Esteve Fa i Tolsanas.

Font informació:
Josep Tarrús i Galter. Dolmens i menhirs. 48 monuments megalítics de
les Gavarres i el massís d'Ardenya. (Baix Empordà, la Selva i el Gironès). 1990

By Nus Virtual