Megalítica
Megalítica
Inici
Facebook: Megalítica
recerca per nom
recerca per nom
Amplia imatge
Dolmen de Fontanilles
Dolmen de Fontanilles Dolmen de Fontanilles Dolmen de Fontanilles Dolmen de Fontanilles
Dolmen

Orientació: 170° Sud-est.

Altitud 199 m

Coordenades:

UTM ED50

X: 497.387  Y: 4.695.475

UTM ETRS89

X: 497.293  Y: 4.685.270

Geogràfiques decimals

Longitud est: 2,967112

Latitud nord: 42,409731

Geogràfiques GMS

Longitud est: 2° 58' 1,6032''

Latitud nord: 42° 24' 35,0316''

Dolmen de Fontanilles

Ubicació: Sant Climent Sescebes (Alt Empordà)

Paratge: Paratge de la Murtra

Tipologia: Sepulcre de corredor, amb cambra rectangular curta i passadís ample de parets paral•leles o petita galeria catalana en U.

Datació: Calcolític. Primera meitat del III mil·lenni aC

Descripció:
La cambra és rectangular curta, amb tres lloses suport vertical conservades, i la llosa de coberta. Té unes dimensions interiors de 1,60 m de fondària, 0,90 m d'amplada, i 1,35 m d'alçada. El túmul és de tendència circular, de 7/8 m de diàmetre.

Identificació:
Descobert l'any 1920, per Joan Costal, mestre d'Espolla, i per Josep Bosch Cusí. Publicat per Lluís Pericot l'¡any 1925.

Font informació:
Josep Tarrús i Galter. Poblats, dolmens i menhirs. Diputació de Girona 2002.

Material arqueològic:
L'excavació efectuada per Pere Bosch-Gimpera i Lluís Pericot l'any 1923, proporcionà una ganivet sobre làmina de sílex i fragments de ceràmica a mà grollera.
L'excavació de Júlia Chinchilla i Josep Tarrús de l'any 1985 va permetre recuperar una gnaivet/raspador sobre làmina trapezoïdal de sílex, una rascadora lateral dreta sobre ascla de quars blavós, un fragment amb vora de bol amb el llavi aprimat, fragments amb vora d'una escudella, fragments d'un vas de l'edat del bronze, fragments d'una urna del bronze final, fragments d'un plat/tapadora del bornze final, fragments d'una urna del bornze final, i fragments de base plana d'una urna o plat/tapadora del bronze final.

By Nus Virtual